Even bellen? -> 026-3030161

Contact

ma t/m vrij 08:45 - 17:00 uur

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.

Deze rechten berusten bij Local Hero Travel. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Local Hero Travel is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Local Hero Travel niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Local Hero Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Local Hero Travel geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Privacy

Wij waarborgen en respecteren je privacy, door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in dat je persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn en dat je persoonsgegevens door ons beschermd worden. 
Ieder ander gebruik van je persoonlijke gegevens, in het bijzonder de verkoop ervan aan derden, is uitdrukkelijk uitgesloten.