Even bellen? -> 026-3030161

Contact

ma t/m vrij 08:45 - 17:00 uur

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Local Hero Travel (KvK nr. 67474764) is aangesloten bij het SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl, ons deelnemersnummer is 3852. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR.

Deze SGR-garantie houdt in dat je ervan verzekerd bent dat je vooruitbetaalde reissom wordt terugbetaald als wij door financieel onvermogen de overeengekomen reis niet kunnen nakomen. De internationale vlucht naar en terug van je bestemming regel je zelf. Ben je al ter plaatse, dan regelt het SGR bij financieel onvermogen ook de terugreis.

ANVR

Local Hero Travel is aangesloten bij de Vereniging van ANVR reisorganisatoren onder nummer 05753. De ANVR hanteert strenge normen en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. 

Onze landarrangementen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR reis- en boekingsvoorwaarden van toepassing zijn op alle reizen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. In de voorwaarden zijn jouw en onze rechten en plichten vastgelegd.

De combinatie van reisdiensten die je door ons wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. 

Boek je een reis, dan vragen we je deze voorwaarden goed door te lezen. Artikel 9, lid 2 geeft aan dat we annuleringsvoorwaarden kunnen hanteren, specifiek toegesneden op onze organisatie.

Op het boekingsformulier vink je aan dat je de Local Hero Travel reisvoorwaarden kent en daarmee akkoord gaat.

Calamiteitenfonds

Local Hero Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Onze reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. 

Dit houdt in, dat je als reiziger, die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren. Daarnaast krijg je de noodzakelijke meerkosten vergoed, als wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of als wij je eerder moeten repatriëren. Een calamiteit is een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis, die door het calamiteitenfonds bevestigd wordt als calamiteit.

Reisvoorstel / offerte

Onze reisvoorstellen zijn 14 dagen geldig. Bij offertes die langer lopen, behoudt je local Hero het recht van aanpassing van de reissom.

Boeking en reisbescheiden

Boeken doe je door op onze site een boekingsformulier in te vullen. Controleer altijd of de gegevens in het boekingsformulier correct zijn en of alle namen goed zijn gespeld, zoals in het paspoort. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Klopt er iets niet, laat het ons direct weten.

Na het ontvangen van het boekingsformulier maakt je local Hero je gewenste reserveringen. Mocht het voorkomen dat een bepaalde excursie of hotel niet beschikbaar is, dan krijg je een alternatief voorstel. Het is mogelijk dat hier meerkosten aan verbonden zijn. 

Tot 24 uur na de verzenddatum van het boekings-formulier kun je vrijblijvend annuleren. Boek je korter dan 8 weken voor de vertrekdatum, dan vervalt het recht op vrijblijvende annulering. Je factuur ontvang je normaal gesproken binnen 10 werkdagen na het invullen van het boekingsformulier. De factuur geeft een overzicht van het reisschema en is het bewijs van boeking.

Let op: het boekingsbedrag is pas definitief als je de factuur ontvangt. De reisinformatie en vouchers ontvang je zo’n 2 weken voor vertrek van je local Hero. Tickets voor vervoermiddelen (ook binnenlandse vluchten) worden in de meeste gevallen lokaal overhandigd.

Wijziging door de reiziger 

Mocht je, na het ontvangen van de factuur, nog iets willen wijzigen, dan kan dit in overleg. We bekijken de mogelijkheden, maar moeten, naast de eventuele extra kosten, de ANVR wijzigingskosten in rekening brengen van € 27,- per boeking. Daarnaast moet je rekening houden met annuleringskosten. 

Diverse kosten

De reserveringskosten voor een landarrangement bedragen € 30,- per persoon, met een maximum van € 90,- per boeking. Daarnaast betaal je eenmalig per boeking € 2,50 voor het calamiteitenfonds en € 5,- p.p. (vanaf 2 jaar of ouder) voor het SGR garantiefonds.

Betalen

Betalen aan ons gaat via internet bankieren. Betaal je vanuit het buitenland, maak dan een internationale overschrijving. Andere betaalvormen bieden wij niet aan. Betaling gegevens: NL83 INGB 0651 6875 94 / t.n.v. Local Hero Travel B.V.

Je aanbetaling bedraagt 20%* van het landarrangement. De diverse kosten (reserverings-kosten, bijdrage calamiteitenfonds en SGR) betaal je ook bij de aanbetaling.

Je aanbetaling moet binnen 7 dagen op onze rekening staan. Het restant maak je 8 weken voor vertrek aan ons over. Als je korter dan 8 weken voor vertrek boekt, vervalt de aanbetaling en maak je de gehele reissom per omgaande over. Je ontvangt geen betaalbevestiging van ons.

* Op sommige bestemmingen kunnen afwijkende voorwaarden gelden:

Als binnenlandse vluchten zijn opgenomen in het reisschema moet je die in zijn geheel vooruitbetalen. Hierdoor is de aanbetaling: 20% van het landarrangement + 100% van de binnenlandse vluchten + reserveringskosten + bijdrage calamiteitenfonds en SGR.

Op een aantal bestemmingen gelden door lokale omstandigheden afwijkende voorwaarden met betrekking tot betaling. Ook hotels kunnen afwijkende voorwaarden hanteren. Deze afwijkende voorwaarden worden voor boeking aan je doorgegeven.

Local Hero Travel voorwaarden  

De navolgende bepalingen zijn door Local Hero Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. 

Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Annuleringsvoorwaarden

Nadat je een reis hebt geboekt kan het zijn dat je je reis moet annuleren of onderbreken. Local Hero Travel brengt in dat geval annuleringskosten in rekening.

Volgens de ANVR reisvoorwaarden, kan Local Hero Travel annuleringsvoorwaarden hanteren die specifiek op onze organisatie zijn toegesneden.

Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

– minimaal 56 dagen voor de vertrekdatum van de reis bedragen de annuleringskosten 20% van de reissom met een minimum van € 200,- 

– Van 29 t/m 55 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 50% van de reissom, met een minimum van € 200,-. 

– Van 15 t/m 28 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 75% van de reissom met een minimum van € 200,-. 

– Van 0 t/m 14 dagen voor de vertrekdatum van de reis zullen we 100% van de reissom in rekening brengen.

Indien er binnenlandse vluchten zijn opgenomen in de boeking zal ongeacht het moment van annulering 100% van de vluchtsom in rekening worden gebracht. Dit kan ook bij andere reisonderdelen het geval zijn. Je krijgt hierover informatie van je local Hero voor boeking. Check daarbij ook de algemene informatie op de site.

Annulering van de reisovereenkomst dient altijd schriftelijk (per brief of email) te gebeuren. Met een annuleringsverzekering waarbij een daarin genoemde geldige reden om te annuleren van toepassing is, kun je deze kosten vermijden.

Reis- en annuleringsverzekeringen

Reis- en annuleringsverzekeringen worden door Local Hero Travel niet aangeboden, deze zijn overal gemakkelijk zelf af te sluiten. Wij stellen een reisverzekering voor iedereen verplicht. Je local Hero kan vragen om een bewijs. Neem dus een verzekeringsbewijs mee op reis.

Een annuleringsverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden. Sluit deze binnen een week na boeking af. Vraag na of de dekking toepasbaar of uit te breiden is voor "samengestelde reis", omdat je de vlucht en het landarrangement apart van elkaar boekt. Voor een veilige en gezonde reis is een goede ziektekosten- en ongevallenverzekering een must.

Avontuurlijke reizen in verre landen

In verre landen hebben mensen andere gebruiken, gewoonten en een andere mentaliteit. Daardoor gaan de dingen soms anders dan je verwacht. Wet en ANVR-reisvoorwaarden spreken over ‘verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben’. De keuze voor een avontuurlijke reis betekent de keuze voor een zeker risico.

De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen kunnen ons dwingen de reis aan te passen. Als wij toevlucht moeten nemen tot alternatieven kun je er van op aan dat we proberen de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven of zelfs te verbeteren.

Paspoorten, visa en gezondheid

Op onze site tref je algemene informatie over paspoort, visum, gezondheid etc. Je blijft er zelf verantwoordelijk voor om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa. Daarbij moet je ook op tijd controleren of de eerder verkregen informatie correct is. Voor reizen met minderjarigen gelden vaak strengere voorwaarden.

Voor verschillende landen gelden verschillende adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. Win zelf medische informatie in bij een vaccinatiepoli, GGD of huisarts. Ook zorg je er zelf voor dat je tijdig de benodigde vaccinaties en profylaxe hebt.

Bescherming persoonsgegevens

Wij waarborgen en respecteren je privacy, door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in dat je persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn en dat je persoonsgegevens door ons beschermd worden.

Ieder ander gebruik van deze gegevens, bijvoorbeeld verkoop aan derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. Meer lees je hierover in ons privacybeleid.

Better holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. 

Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen.

Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding seksuele uitbuiting van kinderen

Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl, ook als dit begaan is in het buitenland.

Extra zekerheid

Lees hier meer over onze flexibele reisvoorwaarden